fbpx

Advertising

สื่อโฆษณาที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย-จัดทำสื่อโฆษณาที่อ้างอิงข้อมูล ของลูกค้าและคู่แข่งเพื่อเป็นสิ่งที่ดึงดูดลูกค้า เข้ามาชมโครงการ กิจการ หรือองค์กร

IMPACT

การส่งสื่อโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย-ใช้เทคนิคการทำโฆษณาเชิงกลยุธ์ทางการตลาดออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าเห็นโฆษณาขององค์กร หรือธุรกิจคุณ

CLOSE SALE

ปิดการขายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้-ปิดการขายลูกค้าที่เข้ามาชมโครงการ หรือสนใจโครงการจากการเห็นสื่อได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

SUCCESS

บรรลุเป้าหมายที่วางไว้-สามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้ และบรรลุเป้าหมาย
Our Services
Services

Marketing Consultent & Training

บริการที่ปรึกษาด้านการตลาด และ อบรม ฝึกสอน
Services

Digital Marketing

บริการ ทำการตลาด โปรโมทสินค้าหรือแบรนด์ผ่านทางเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต
Services

Marketing Planner

บริการ วางแผนการตลาด
Services

MEDIA BUYER

Services

Production Team

crosswalkagency

crosswalkagency

เลือก Google Adwords หรือ Facebook Ads ดี?
  • Google Adwords คือ Platform ที่ให้บริการในการทำโฆษณาออนไลน์ ถูกพัฒนาและให้บริการโดย Google สำหรับให้นักโฆษณา (Advertiser) หรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำโฆษณาออนไลน์ ใช้เพื่อทำการโฆษณาออนไลน์บนเครือข่ายของ Google ได้ด้วยตนเอง เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าของผู้โฆษณาโดยมีช่องทางที่หลากหลาย เช่น Google Search, Google Display Network, Google partners, Gmail หรือแม้กระทั่งการโฆษณาบน Youtube ก็สามารถทำได้ผ่าน Google Adwords เช่นกัน อาจเปรียบได้ว่า Google Adwords นั้นคือ บริการด้านสื่อโฆษณาออนไลน์ที่จะช่วยเชื่อมต่อเรากับกลุ่มเป้าหมายของเรา
  • Facebook ads คือรูปแบบการโฆษณา (Advertising Objectives) ครอบคลุมตั้งแต่ การโฆษณาไปยังเว็บไซต์ โปรโมทโพสต์ โปรโมทเพจ  เพิ่มจำนวนการติดตั้งแอพ  เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมงานกิจกรรม เพิ่มจำนวนผู้เข้ามารับสิทธิ์ข้อเสนอ และเพิ่มจำนวนการรับชมวิดีโอ สำหรับร้านค้าทั่วๆ ไปในเฟซบุ๊คมักอาศัยการขายสินค้าโดยการเปิดแฟนเพจเป็น ร้านค้า งานโฆษณาหลักๆ จึงอยู่ที่ 1.)การโปรโมทเพจ, 2.)โปรโมทโพสต์, 3.)การคลิกโฆษณา
Clients
Support