fbpx
เลือก Google Adwords หรือ Facebook Ads ดี?
  • Google Adwords คือ Platform ที่ให้บริการในการทำโฆษณาออนไลน์ ถูกพัฒนาและให้บริการโดย Google สำหรับให้นักโฆษณา (Advertiser) หรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำโฆษณาออนไลน์ ใช้เพื่อทำการโฆษณาออนไลน์บนเครือข่ายของ Google ได้ด้วยตนเอง เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าของผู้โฆษณาโดยมีช่องทางที่หลากหลาย เช่น Google Search, Google Display Network, Google partners, Gmail หรือแม้กระทั่งการโฆษณาบน Youtube ก็สามารถทำได้ผ่าน Google Adwords เช่นกัน อาจเปรียบได้ว่า Google Adwords นั้นคือ บริการด้านสื่อโฆษณาออนไลน์ที่จะช่วยเชื่อมต่อเรากับกลุ่มเป้าหมายของเรา
  • Facebook ads คือรูปแบบการโฆษณา (Advertising Objectives) ครอบคลุมตั้งแต่ การโฆษณาไปยังเว็บไซต์ โปรโมทโพสต์ โปรโมทเพจ  เพิ่มจำนวนการติดตั้งแอพ  เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมงานกิจกรรม เพิ่มจำนวนผู้เข้ามารับสิทธิ์ข้อเสนอ และเพิ่มจำนวนการรับชมวิดีโอ สำหรับร้านค้าทั่วๆ ไปในเฟซบุ๊คมักอาศัยการขายสินค้าโดยการเปิดแฟนเพจเป็น ร้านค้า งานโฆษณาหลักๆ จึงอยู่ที่ 1.)การโปรโมทเพจ, 2.)โปรโมทโพสต์, 3.)การคลิกโฆษณา
Crosswalk Agency

เป็นผู้ให้บริการด้านการตลาดสำหรับธุรกิจ หรือ องค์กรรวมถึงให้บริการด้าน Digital Marketing , Social Media Buyer รวมทั้งให้บริการวางแผนทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างBranding / Awareness ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจคุณ ด้วยกลยุทธ์การคลาดออนไลน์ และให้บริการเป็นที่ปรึกษาทิศทางการทำ การตลาดออนไลน์ให้เป็นไปตามยุคดิจิตอล

Services

Marketing Consultent & Training

บริการที่ปรึกษาด้านการตลาด และ อบรม ฝึกสอน
Services

Digital Marketing

บริการ ทำการตลาด โปรโมทสินค้าหรือแบรนด์ผ่านทางเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต
Services

Marketing Planner

บริการ วางแผนการตลาด
Services

MEDIA BUYER

Services

Production Team