fbpx

Tag: #GoogleAdwords

𝗖𝗢𝗡𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗢𝗡 สำคัญต่อการทำการตลาดออนไลน์อย่างไร?

𝗖𝗢𝗡𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗢𝗡 ช่วงนี้เราจะได้ยินคำนี้บ่อยขึ้น ใช่มั้ยครับ ? 𝗖𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 (𝗖𝗩) คือ ✅ ยอดขายที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ ✅ ส่วนในด้าน #การตลาดออนไลน์ หมายถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตอบสนองต่อโฆษณาไม่ว่าจะเป็นการคลิกเข้ามาดู การกดถูกใจ การสมัครสมาชิก หรือการสั่งซื้อ เป็นตัน ▶ ความสำคัญของ 𝗖𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 มีความสำคัญมากในการวัดผล เพื่อให้เราทราบว่าการทำโฆษณานั้นบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือไม่ โดยเฉพาะการทำ 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗔𝗱𝘄𝗼𝗿𝗱𝘀  ถ้ามี 𝗖𝗩𝗥 (Conversion Rate) มาก ก็แปลว่าการทำโฆษณาได้ผล แต่ถ้ามี 𝗖𝗩𝗥 น้อย ก็อาจแปลได้ว่าโฆษณานั้นล้มเหลวเมื่อทราบผลลัพธ์เป็นตัวเลขแน่ชัดก็จะทำให้เราพัฒนาการตลาดต่อไปได้